Søsætning & optagning

Vallensbæk Havn råder over egen kran og egne stativer. Det vil sige, at vi har mulighed for at hjælpe med bådhåndtering hele året. Havnen er desværre begrænset på landplads – det betyder, at havnen har flere pladser i vandet, end der er pladser til på land. Så selvom der i aftalen med havnen er inkluderet landplads, så er det med det forbehold, at havnemyndighederne kan vurdere, at det ikke er forsvarligt at tage alle både på land.

Book gæste Kranløft

Havnens egen bruger skal kontakte havnekontoret for kranløft.

Information

Da Vallensbæk Havn er er stor havn, er der nogle perioder, hvor vi bliver nødt til at prioritere andre opgaver end bådhåndtering, og derfor er der to perioder, du som indskyder i havnen skal være opmærksom på.

 • Officiel søsætningsperiode: Fra 15. marts til og med maj.
 • Officiel optagningsperiode: Fra 1. september til 15. november.

(Optagning SKAL bestilles inden den 15. oktober)

I perioden fra 1. juni til og med august vil der være mulighed for serviceløft og gæsteløft. Dette aftales med havnepersonalet, og man må forvente, at det ikke er alle dage der er mulighed for løft.

I perioden fra den 15. november til 14. marts er det kun ved akutte situationer for både, der ligger i vandet, at der vil være mulighed for kranløft.

Bemærk: Havnemyndigheden må ikke foretage søsætning eller optagning, med mindre ansvarsforsikring og samtlige forfaldne ydelser til havnen og tilhørsklubber er betalt – og at båden er forsynet med gyldigt havnemærke i stævnen.

Optagning

Tid til optagning bestilles – Seneste 15. oktober – på havnekontoret. Ved bestilling oplyses, om man ønsker at komme i vandet i søsætningsperiode A, B, C eller D, hvor A er første halvdel af april, B anden halvdel af april, C første halvdel af maj og D sidste halvdel af maj – se datoerne ovenfor under Søsætning.

 • Din sikkerhed kommer først: HUSK AT BRUGE HAVNENS SIKKERHEDSHJELM.
 • Skal båden tages på land med mast, skal der monteres minimum et sæt ekstra støtteben, hvis båden vejer mere end 3 tons.
 • Holder din bil på havneområdet, så skal der være et telefonnummer i forruden, så vi kan komme i kontakt med dig.
 • Du skal ligge klar til optagning min. 30 minutter inden det aftalte tidspunkt.
 • Båden skal ligge med styrbords side mod kajen, altså med stævnen pegende ud mod havnebassinet.
 • Det er din båd, så du ved bedst, hvor stropperne skal sidde. Hjælp med at få stropperne på plads.
 • Personalets anvisninger skal følges i forbindelse med løft.
 • Vi er kun 2 personen, så husk hjælpere.
 • Styreliner skal være korrekt størrelse (og uden ”kødben”). Fendere skal være påmonteret.
 • Du har ca. 10 min. med højtryksspuler ved søsætningskajen. HUSK AT RYDDE OP EFTER DIG.
 • I øvrigt henvises til standardkontrakten.

Søsætning

Havnen tilrettelægger forårets søsætning, så den kan foregå så effektivt og hurtigt som muligt. Bådejerne får derfor tildelt et tidspunkt for søsætningen. Er man forhindret, aftales nyt tidspunkt med havnekontoret. Der afsættes max. 30 minutter pr. søsætning, så det er vigtigt, at bådejeren og medhjælperne møder op til den anviste tid. Vær opmærksom på, at den anviste tid er krantid, så man skal være klar 30 minutter før den anviste tid.

 • Din sikkerhed kommer først: HUSK AT BRUGE HAVNENS SIKKERHEDSHJELM.
 • Det er din båd, så du ved bedst, hvor stropperne skal sidde. Hjælp med at få stropperne på plads.
 • Står du med mast på, så skal stag løsnes/fjernes.
 • Holder din bil på havneområdet, skal der være et telefonnummer i forruden, så vi kan komme i kontakt med dig.
 • Personalets anvisninger skal følges i forbindelse med løft.
 • Vi er kun 2 personen, så husk hjælpere.
 • Styreliner skal være korrekt størrelse (og uden ”kødben”). Fendere skal være påmonteret. Både styreliner og fendere sættes i styrbords side.
 • Pletmaling ved støttemærker er i orden, men du skal være klar med maling/pensel, og der skal ryddes op. Husk afdækning, så det er din båd og ikke kajen, der bliver malet.
 • Landpladsen skal være ryddet og rengjort.
 • Der må ikke ligge grej på/ved stativerne.

Søsætnings tider & datoer

Alle både, der har bestilt søsætning til foråret, har sidst i januar fået påsat en label med søsætningsdag . Selve tidspunktet på dagen informerer havnen om pr. mail tættere på dagen.

Husk i øvrigt at rydde op på landpladsen, når din båd skal i vandet. Hvis havnen skal rydde op efter dig, koster det 431 kr. (2023).

Søsætningsperiode 2023
M: 20/3 – 31/3
A: 03/4 – 14/4 – minus 6 , 7 og 10 april
B: 17/4 – 28/4
C: 02/5 – 12/5 – minus 1 og 5 maj
D: 15/5 – 26/5 – minus 18 , 19 og 28 maj