Vallensbæk Havns Persondatapolitik

GENERELT
I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan Vallensbæk Havn behandler persondata.

Den dataansvarlige er Vallensbæk Havn Havnekontoret, CVR. Nr. 88377818, Vallensbæk Havnevej 1, 2665 Vallensbæk Strand.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VALLENSBÆK HAVN?
De personoplysninger, Vallensbæk Havn behandler om dig, indsamles hos dig og omfatter typisk dine kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og mail samt øvrige personoplysninger, der måtte være nødvendige for at administrere bådpladsretten.

HVAD BRUGES PERSONOPLYSNINGERNE TIL?
Vallensbæk Havnekontor indsamler, behandler og opbevarer relevante almindelige personoplysninger til brug for administration af bådpladsretten. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig til opfyldelse af kontrakten med dig, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Dine personoplysninger opbevares så længe, du har en bådpladsret. Ved ophør af bådpladsret slettes oplysningerne efter fem år i overensstemmelse med bogføringsloven, og således Vallensbæk Havn er i stand til at håndtere eventuelle henvendelser eller reklamationer vedrørende den tidligere bådpladsret.

HVEM VIDEREGIVER VALLENSBÆK HAVN PERSONOPLYSNINGERNE TIL?
De oplysninger, du afgiver til Vallensbæk Havn, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig. Vallensbæk Havn videregiver ikke oplysningerne til tredjemand, med mindre det følger af aftalen med dig, eller vi er juridisk forpligtet hertil ifølge loven.

Vallensbæk Havn videresælger ikke dine personoplysninger.

RETTIGHEDER
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine personoplysninger, få rettet fejl, få begrænset behandlingen og få dine personoplysninger udleveret digitalt i overensstemmelse med persondataforordningens regler.

Du kan til enhver tid anmode om at få slettet dine oplysninger med undtagelse af oplysninger, der indgår i regnskabsmateriale.

Der kan være begrænsninger i omfanget af disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til sletning i det konkrete tilfælde – dette afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte rettigheder, skal du give skriftlig besked til på havnekontor@vallensbaekhavn.dk

KLAGEADGANG
Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Vi anbefaler dog altid, at du først kontakter Vallensbæk Havn direkte.

ÆNDRINGER
Vallensbæk Havn har ret til at ændre denne persondatapolitik uden varsel. Væsentlige ændringer vil så vidt muligt blive meddelt dig via e-mail, inden ændringerne træder i kraft.

Den til enhver tid gældende persondatapolitik kan findes på Vallensbæk Havns hjemmeside på www.vhkb.dk

Senest opdateret 14. juni 2018