Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 18:30 i VSK's klubhus. Dagsorden er i henhold til vedtægterne. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Godkendelse af budget for indeværende år samt fastsættelse af havnetakster 5. Indkomne forslag … Fortsæt læsning Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Super stemning på dialogmødet

Da formanden for havnens bestyrelse, Søren Christiansen, bød velkommen til info- og dialogmøde med Vallensbæk Kommune tirsdag den 20. november, vidnede det store fremmøde – over 70 deltagere – om interessen for at høre om kranprojektet og måske ikke mindst: høre om kommunens planer fra Strandparken og Vallensbæk Havn. Blandt tilhørerne var naturligvis havnens indskydere … Fortsæt læsning Super stemning på dialogmødet