Søsætning 2021

Havnen tilrettelægger forårets søsætning, så den kan foregå så effektivt og hurtigt som muligt. Bådejerne får derfor tildelt et tidspunkt for søsætningen. Er man forhindret, aftales nyt tidspunkt med havnekontoret. Der afsættes max. 30 minutter pr. søsætning, så det er vigtigt, at bådejeren og medhjælperne møder op til tiden – gerne lidt før.

Søsætningstider 2021

Periode A: 6. april – 15. april

Periode B: 16. april – 29. april

Periode C: 3. maj – 12. maj

Periode D: 17. maj – 31. maj (minus den 24 maj)

Husk i øvrigt at rydde op på landpladsen, når din båd skal i vandet. Hvis havnen skal rydde op efter dig, koster det 413 kr. (2020).

 • Havnemyndigheden må ikke foretage søsætning eller optagning, med mindre ansvarsforsikring og samtlige forfaldne ydelser til havnen og tilhørsklubber er betalt – og at båden er forsynet med gyldigt havnemærke i stævnen.
 • Din sikkerhed kommer først: HUSK AT BRUGE HAVNENS SIKKERHEDSHJELM.
 • Det er din båd, så du ved bedst, hvor stropperne skal sidde. Hjælp med at få stropperne på plads.
 • Står du med mast på, så skal stag løsnes/fjernes.
 • Holder din bil på havneområdet, skal der være et telefonnummer i forruden, så vi kan komme i kontakt med dig.
 • Personalets anvisninger skal følges i forbindelse med løft.
 • Vi er kun 2 personen, så husk hjælpere.
 • Styreliner skal være korrekt størrelse (og uden ”kødben”). Fendere skal være påmonteret. Både styreliner og fendere sættes i styrbords side.
 • Pletmaling ved støttemærker er i orden, men du skal være klar med maling/pensel, og der skal ryddes op. Husk afdækning, så det er din båd og ikke kajen, der bliver malet.
 • Landpladsen skal være ryddet og rengjort.
 • Der må ikke ligge grej på/ved stativerne.

Optagning 

Tid til optagning bestilles – i god tid – på havnekontoret. Ved bestilling oplyses, om man ønsker at komme i vandet i søsætningsperiode A, B, C eller D, hvor A er første halvdel af april, B anden halvdel af april, C første halvdel af maj og D sidste halvdel af maj – se datoerne ovenfor under Søsætning.

 • Havnemyndigheden må ikke foretage søsætning eller optagning, med mindre ansvarsforsikring og samtlige forfaldne ydelser til havnen og tilhørsklubber er betalt – og båden er forsynet med aktuelt årsmærke i stævnen.
 • Din sikkerhed kommer først: HUSK AT BRUGE HAVNENS SIKKERHEDSHJELM.
 • Skal båden tages på land med mast, skal der monteres minimum et sæt ekstra støtteben, hvis båden vejer mere end 3 tons.
 • Holder din bil på havneområdet, så skal der være et telefon nummer i forruden, så vi kan komme i kantakt med dig.
 • Du skal ligge klar til optagning min. 30 minutter inden det aftalte tidspunkt.
 • Båden skal ligge med styrbords side mod kajen, altså med stævnen pegende ud mod havnebassinet.
 • Det er din båd, så du ved bedst, hvor stropperne skal sidde. Hjælp med at få stropperne på plads.
 • Personalets anvisninger skal følges i forbindelse med løft.
 • Vi er kun 2 personen, så husk hjælpere.
 • Styreliner skal være korrekt størrelse (og uden ”kødben”). Fendere skal være påmonteret.
 • Du har 10 min. med højtryksspuler ved søsætningskajen. HUSK AT RYDDE OP EFTER DIG.

I øvrigt henvises til standardkontrakten.