• Reglerne for lystfartøjer og toiletaffald er lidt komplicerede. De findes i havmiljøloven, i en række bekendtgørelser og i havnereglementet.
  • Toiletaffald må aldrig pumpes ud i havnen. I Vallensbæk Havn er det misligholdelse af lejekontrakten, og man mister derfor sin havneplads, hvis man gør det alligevel.
  • Er båden bygget efter år 2000 og er den forsynet med toilet, skal der være holding-tank ombord og dæksgennemføring til tømning i land via en modtagefacilitet.
    I Vallensbæk Havn findes der en toilettømmer nedenfor tankanlægget på søsætningskajen.
  • Er båden bygget mellem 1980 og 2000 og har den toilet ombord, skulle den senest den 1. januar 2005 være ombygget med holding-tank og dæksgennemføring, men kun hvis den er mere end 10,5 m lang og mere end 2,8 m bred.
  • Er båden ældre end 1980, gælder der ingen krav til installationen. Er den fra før 2000 og mindre end målene i pkt. 3, gælder der heller ingen installationskrav.
  • Fartøjer med holding-tanke til toiletaffald må godt tømme dem til søs, jfr. havmiljølovens § 20. Man skal blot være mere end 12 sømil fra nærmeste kyst og udpumpningen skal ske ved min. 4 knobs fart.
    I forhold til Vallensbæk Havn er nærmeste position ca. 6 sømil SSØ for Falsterbo Rev fyr.
  • Både som er omfattet af pkt. 4, må godt tømme toiletaffald i havet, hvis de blot er mere end 2 sømil fra land.

BEMÆRK: Siden april 2015 har al udtømning af toiletaffald været forbudt i svenske farvande.

Se reglerne – også for udlandet – på sejlsport.dk.