Reglerne for lystfartøjer og toiletaffald er lidt komplicerede. De findes i havmiljøloven, i en række bekendtgørelser og i havnereglementet.

  1. Toiletaffald må aldrig pumpes ud i havnen. I Vallensbæk Havn er det misligholdelse af lejekontrakten, og man mister derfor sin havneplads, hvis man gør det alligevel.
  2. Er båden bygget efter år 2000 og er den forsynet med toilet, skal der være holding-tank ombord og dæksgennemføring til tømning i land via en modtagefacilitet.
    I Vallensbæk Havn findes der en toilettømmer nedenfor tankanlægget på søsætningskajen.
  3. Er båden bygget mellem 1980 og 2000 og har den toilet ombord, skulle den senest den 1. januar 2005 være ombygget med holding-tank og dæksgennemføring, men kun hvis den er mere end 10,5 m lang og mere end 2,8 m bred.
  4. Er båden ældre end 1980, gælder der ingen krav til installationen. Er den fra før 2000 og mindre end målene i pkt. 3, gælder der heller ingen installationskrav.
  5. Fartøjer med holding-tanke til toiletaffald må godt tømme dem til søs, jfr. havmiljølovens § 20. Man skal blot være mere end 12 sømil fra nærmeste kyst og udpumpningen skal ske ved min. 4 knobs fart.
    I forhold til Vallensbæk Havn er nærmeste position ca. 6 sømil SSØ for Falsterbo Rev fyr.
  6. Både som er omfattet af pkt. 4, må godt tømme toiletaffald i havet, hvis de blot er mere end 2 sømil fra land.

BEMÆRK: Siden april 2015 har al udtømning af toiletaffald været forbudt i svenske farvande.

Se reglerne – også for udlandet – på sejlsport.dk.