Havneværkstedet finder du for enden af gummibådsgaragen overfor Juniorhuset.

Der er opstillet arbejdsbord, skruestik, høvlebænk, søjleboremaskine m.v., og der er forskelligt håndværktøj til rådighed. Det koster ikke noget at benytte havneværkstedet. Du skal selv passe på det, og du skal følge nogle få enkle regler.

Adgang

Der er hængelås på døren. Den låses op med den samme nøgle, som du bruger til masteskur, kran m.v. Har du ikke en nøgle, så få en på havnekontoret. Du skal låse, når du går – og hver gang.

Brug

Der må arbejdes i træ og metal og glasfiber, og der må saves, bores, høvles, skæres, slibes, males, klistres, limes etc. Arbejdsmiljøreglerne skal overholdes.

Ansvar og sikkerhed

Du arbejder på eget ansvar i havneværkstedet. Du skal bruge beskyttelsesbriller, når du bruger slibesten, især den med stålbørste, den er farlig, når den smider børsterne.

Lån af værktøj

Du må godt låne værktøjet og bruge det i din båd – men det skal være tilbage og på plads i havneværkstedet senest samme aften.

Oprydning

Du skal rydde op efter dig. Fjern spåner, stumper, bøtter, klude etc. Brug affaldsrummene og miljøhuset.

Oplag

Værkstedet er et værksted og ikke et lagerrum. Efterlader du gods, materialer, forbrugsstoffer eller dyrebare reservedele, skal du ikke regne med at se dem igen.

Værktøj

Har du godt, brugbart værktøj, du ikke længere har brug for – så giv det til Havneværkstedet.