For brugsretten til en plads betales et årligt havnekontingent, der opkræves helårligt pr. 1. marts.

Kontingentet fremgår sammen med de øvrige aktuelle priser på havnens andre ydelser af takstregulativet.

Havnekontingent

Havnekontingentet omfatter den årlige betaling for pladsen i vandet, plads på land om vinteren, 1 optagning og 1 søsætning. El afregnes efter forbrug, og leje af standardstativ betales separat.

Bemærk venligst: Havnekontingentet omfatter ikke kontingentet for det obligatoriske medlemskab af en af havnens to sejlklubber – Vallensbæk Sejlklub (VSK) eller Vallensbæk Båd Klub (VBK).