Havnen begyndte at udleje standardstativer til bådejerne i 2013, og over halvdelen af bådejerne har nu valgt denne løsning, der giver havnen en gevinst ved at effektivisere bådhåndteringen ved søsætning og optagning, gør det muligt at udnytte de begrænsede landarealer optimalt til opbevaring af bådene om vinteren og frigør et større areal til parkering af Mobilstativer-15-stk.-stablet-800x600-300x225biler om sommeren, fordi standardstativerne kan stables.

Da både på standardstativ hentes med en speciel transportvogn, som trækkes af havnens teleskoplæsser “Kermit”, undgås også kørsel med mobilkranen, der både er op ad dage og slider meget på belægningen på havnens veje.

For bådejerne har standardstativerne den fordel, at man er fri for bøvlet med at opstille/nedtage stativer, både kan optages og stå vinteren over med mast på, og det er muligt at højtryksspuler bådene i forbindelse med optagningen.

Lejekontrakt

Leje af standardstativ betales separat. Se Taksregulativet.

Vilkår for leje af systemstativ

 1. Stativet tilhører S/I Vallensbæk Havn og må kun benyttes efter forudgående aftale med havnekontoret.
 2. Aftalen er bindende og lejen refunderes ikke, hvis stativet ikke benyttes.
 3. En sæsons leje regnes fra 1. september til 31. august det følgende år.
 4. Priserne fremgår af gældende takstregulativ og reguleres én gangårligt.
 5. Opsigelse af aftalen for de kommende sæsoner skal ske skriftlig senest 15. maj samme år.
 6. Fartøjsejeren accepterer, at man ikke kan få det samme stativ hvert år, men må acceptere det stativ, der er øverst i den pågældende stabel af kategoriserede stativer.
 7. I tilfælde af bortskaffelse af et stativ eller placering af et fartøjs eksisterende stativ på havnen, bestemmer havnefogeden metode til bortskaffelse samt hvor et evt. eksisterende stativ placeres på havnen.
 8. Ved brug af stativerne omfatter havnens ansvar: Løft af fartøjet, afsætning af fartøjet i stativet, transport af stativ og fartøj og placering af stativ og fartøj på vinterplads.
 9. Fra det tidspunkt, hvor stativet med fartøjet er placeret på vinterpladsen og hvor transportvognen er kørt væk fra pladsen, overgår ansvaret for brugen af stativet til fartøjsejeren. Ansvar for skader på fartøjet, som er opstået under fartøjets henstående i stativet og som ikke er forårsaget af fejl eller mangler på stativet, er havnen uvedkommende.
 10. Fartøjsejeren plus en hjælper assisterer under håndteringen af båd og stativ.
 11. Under håndteringen af båd og stativ skal instrukserne fra havnens personale efterkommes umiddelbart.
 12. Det er havnens personale, der afgør, hvor stativ og fartøj skal placeres.
 13. Fartøjsejeren står inde for, at der er behørig forsikringsmæssig dækning ved brug af havnens stativer, herunder tilfælde, hvor fartøjet henstår med mast.
 14. Stativet må ikke overmales ellerpåsættes mærkater, der må ikke bores huller i det, og der må ikke svejses eller lignende på det.
 15. Stativets spindler må ikke anvendes til nogen form for fastgørelse.
 16. Havnen råder over stativer, der kan benyttes til fartøjer med max. totalvægt på henholdsvis 3, 6, 12 og 18 tons. Lejer har ansvaret for, at fartøjets vægt ikke overstiger de fastsatte vægtgrænser for det lejede stativ.
 17. Der monteres et ekstra sæt støtteben, hvis bådens forsikring kræver det, når masten sidder på om vinteren. Det er oftest tilfældet ved 18 tons stativer.

Standardstativer_W664px