Havnen begyndte at udleje standardstativer til bådejerne i 2013, og på generalforsamlingen 2018 blev det besluttet, at alle skulle overgå til havens standardstativer. Det er ikke længere muligt at benytte eget stativ. Dette giver havnen en gevinst ved at effektivisere bådhåndteringen ved søsætning og optagning, gøre det muligt at udnytte de begrænsede landarealer optimalt til opbevaring af bådene om vinteren og frigøre et større areal til parkering af Mobilstativer-15-stk.-stablet-800x600-300x225biler om sommeren, fordi standardstativerne kan stables – og efter ibrugtagningen af den nye kran, er det ikke længere muligt at benytte egne stativer.

For bådejerne har standardstativerne den fordel, at både kan optages og stå vinteren over med mast på, og det er muligt at højtryksspuler bådene i forbindelse med optagningen.

Lejekontrakt

Leje af standardstativ betales separat. Se taksregulativet.

Vilkår for leje af systemstativ

 1. Stativet tilhører S/I Vallensbæk Havn og må kun benyttes efter forudgående aftale med havnekontoret.
 2. Aftalen er bindende, og lejen refunderes ikke, hvis stativet ikke benyttes.
 3. En sæsons leje regnes fra 1. september til 31. august det følgende år.
 4. Priserne fremgår af gældende takstregulativ og reguleres én gang årligt.
 5. Opsigelse af aftalen for de kommende sæsoner skal ske skriftlig senest 15. maj samme år.
 6. Fartøjsejeren accepterer, at man ikke kan få det samme stativ hvert år, men må acceptere det stativ, der er øverst i den pågældende stabel af kategoriserede stativer.
 7. Havnefogeden bestemmer bortskaffelse/placering af fartøjets eksisterende stativ.
 8. Ved brug af stativerne omfatter havnens ansvar: Løft af fartøjet, afsætning af fartøjet i stativet, transport af stativ og fartøj og placering af stativ og fartøj på vinterplads.
 9. Fra det tidspunkt, hvor stativet med fartøjet er placeret på vinterpladsen, og hvor transportvognen er kørt væk fra pladsen, overgår ansvaret for brugen af stativet til fartøjsejeren. Ansvar for skader på fartøjet, som er opstået under fartøjets henstående i stativet, og som ikke er forårsaget af fejl eller mangler på stativet, er havnen uvedkommende.
 10. Fartøjsejeren plus en hjælper assisterer under håndteringen af båd og stativ.
 11. Under håndteringen af båd og stativ skal instrukserne fra havnens personale efterkommes umiddelbart.
 12. Det er havnens personale, der afgør, hvor stativ og fartøj skal placeres.
 13. Fartøjsejeren står inde for, at der er behørig forsikringsmæssig dækning ved brug af havnens stativer, herunder tilfælde, hvor fartøjet henstår med mast.
 14. Stativet må ikke overmales eller påsættes mærkater, der må ikke bores huller i det, og der må ikke svejses eller lignende på det.
 15. Stativets spindler må ikke anvendes til nogen form for fastgørelse.
 16. Havnen råder over stativer, der kan benyttes til fartøjer med max. totalvægt på henholdsvis 3, 6, 12 og 18 tons. Lejer har ansvaret for, at fartøjets vægt ikke overstiger de fastsatte vægtgrænser for det lejede stativ.
 17. Vælger man, at båden tages på land med mast, så skal der monteres minimum ét sæt ekstra støtteben, hvis båden vejer mere end 3 tons. Skønnes det af havnens personale, at to sæt støtteben er nødvendig, skal denne anvisning følges. Støtteben afregnes efter det til enhver tid gældende takstregulativ.

Standardstativer_W664px