Bådejere med den gamle type kontrakt fra før oktober 2006, hvor man via indskuddet erhvervede en brugsret, kan sælge denne på det frie marked.

Køberen skal betale/have betalt indskud, og havnen skal godkende og registrere overdragelsen af brugsretten til ny indskyder. Se nedenfor.

Sælger betaler et gebyr til havnen for overdragelsen. Se takstregulativet under Kontraktskifte.

Registrering/overdragelsesformular