Bådejerne afregner strøm efter forbrug. Al brug af el fra havnens strømudtag skal ske gennem et blåt kabel, der er forsynet med en måler.

Blåt kabel med måler kan hentes på havnekontoret mod et depositum – se takstregulativet.

Afregning af forbrug skal ske mindst én gang årligt – fx i forbindelse med søsætning og optagning – efter den tarif, der fremgår af gældende takstregulativ.

Gebyr ved konstateret ureglementeret el-forbrug er 1.200 kr.