På søsætningskajen, nedenfor tankanlægget, findes et stationært tømningsanlæg for holdingtanke. Brugen er baseret på selvbetjening.

Det er naturligvis forbudt at udlede toiletaffald i havnen, og der gælder en række forskellige regler og ordninger for udtømning til havs. Se Lystbåde og toiletaffald.

Strandparkens kommuner opfordrer til, at man benytter denne facilitet. Klik på billedet og læs brochuren.

Hold vores badevand rent ill