På søsætningskajen, nedenfor tankanlægget, findes et stationært tømningsanlæg for holdingtanke. Brugen er baseret på selvbetjening.

Det er naturligvis forbudt at udlede toiletaffald i havnen, og der gælder en række forskellige regler og ordninger for udtømning til havs. Se Lystbåde og toiletaffald.