Bommen til slæbestedet åbnes med samme fjernbetjeningsnøgle, der bruges til havnens pullert-system (knap IIII).

Jolleplads_W1080Benyttelse af slæbestedet til søsætning fra trailer forudsætter medlemskab af havnens sejl- og bådklubber, at man har en jolleplads eller har købt et årskort til slæbested/mastekran. Se takstregulativet under Prisliste for gæster.

Joller/motorfartøjer og motorkøretøjers samlede vægt må ikke overstige en vægtgrænse på 2.500 kg.

El-spillet på jollepladsen kan benyttes ved søsætning af større joller. Aktiveres med havnens systemnøgle.