Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 18:30 i VSK's klubhus. Dagsorden er i henhold til vedtægterne. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Godkendelse af budget for indeværende år samt fastsættelse af havnetakster 5. Indkomne forslag … Fortsæt læsning Indkaldelse til ordinær generalforsamling