Indkaldelse til generalforsamling 25. februar

  Hermed indkaldes indskyderne til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 18.30 i VSK's klubhus. Dagsorden er i henhold til vedtægterne. Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse Godkendelse af budget for indeværende år samt fastsættelse af havnetakster. Indkomne forslag Valg til havnebestyrelsen … Fortsæt læsning Indkaldelse til generalforsamling 25. februar

Indbydelse til dialogmøde 14. november

Havnen inviterer indskydere og brugere til årets dialogmøde Torsdag den 14. november kl. 18.30 i VSK’s klublokale over restaurant Krabben På dialogmødet giver bestyrelsen en status på igangværende aktiviteter og emner, som måtte ønskes diskuteret. Vi håber igen i år, at så mange som muligt har lyst og mulighed for at deltage med input og … Fortsæt læsning Indbydelse til dialogmøde 14. november