Adgang til havnen for kørende trafik er reguleret med pullerter, der via en elektronisk nøgle – fjernbetjening – kan sænkes, så man kan køre ind på havneområdet.

Der er tre pullert-afspærringer på havne-arealet:

 • Ved indkørslen til havnen
  Åben alle dage kl. 7-22
 • På havneøen Krabben lige før havnekontoret
  Altid lukket og skal åbnes med fjernbetjeningen
 • På havneøen Muslingen lige før søsætningskajen
  Altid lukket og skal åbnes med fjernbetjeningen

Placeringen af pullerterne tilgodeser, at havnens gæster kan køre ind til havnecafeen og Restaurant Krabben uden nøgle, men at yderligere adgang til landarealerne bagved er begrænset til indskydere, klubmedlemmer og andre med et dokumenteret behov.

Fjernbetjeningsnøgle

Pullerter. Der skal bruges en fjernbetjeningsnøgle både ved ind- og udkørsel. Nøglen fungerer med radiosignaler. Man kan aktivere pullerterne fra bilen – du behøver ikke stige ud af bilen eller rulle vinduet ned.

Pullert sensorfeltFor at systemet aktiveres, skal bilens forhjul placeres indenfor det felt, der er markeret med gult umiddelbart foran pullerterne.

Kodelås 1_139x77pxKodelåse på døre. Fjernbetjeningen fungerer også som nøgle til oplåsning af døre på toiletter, omklædningsrum og vaskerum.

Nøglebrikker

Brik_139X77pxHvis man ikke har brug for en fjernbetjening til at åbne pullerterne, kan man mod depositum hente en nøglebrik på havnekontoret. Brikken er personlige på samme måde, som fjernbetjeningerne er det, og kan kun benyttes til at åbne kodelåse på adgangsdøre.

Regler og pris for fjernbetjeningsnøgler

Fjernbetjeningsnøgler udleveres på havnekontoret mod et depositum på 375 kr. pr. stk. Nøglebrikker udleveres samme sted mod et depositum på 100 kr.

Ophører man som indskyder i havnen, eller har man ikke brug for nøglen mere, skal den returneres, og depositummet tilbagebetales.

Alle personer med tilknytning til havnen – dvs. indskydere, medlemmer af en af havnens klubber og eksterne leverandører – kan bestille en fjernbetjeningsnøgle. Nøglen er tilpasset den enkelte bruger personligt og kan aktiveres/deaktiveres af havnekontoret, hvis den fx mistes, eller aftalen misligholdes.

Sådan bruges fjernbetjeningen:

Pullerter

 • Kør frem mod pullerterne, så forhjulene befinder sig i det gule felt og stop ved rødt lys.
 • Tryk på:fjernejener pullerter
  • Knap 1 for havneøen Krabben
  • Knap 2 for havneøen Muslingen
  • Knap 3 for hovedindgangen
  • Knap 4 for bommen ved jollepladsen
 • Kør frem ved grønt lys
 • Kun én bil ad gangen

Kodelåse på døre

 • Hold fjernebetjening eller nøglebrikken fladt op mod kodelåsen. Et klik og skift fra rødt til grønt lys på døren viser, at den er åbnet.
 • Trykknap-funktionen på fjernebetjeningen fungerer ikke på kodelåsene

Systemnøgle

Indskydere kan mod et depositum på 150 kr. få udleveret en systemnøgle på havnekontoret. Nøglen er nødvendig for at kunne betjene mastekranen, den stationære kran på søsætningskajen, el-spillet på slæbestedet samt for at få adgang til masteskure og havneværksted.