Da formanden for havnens bestyrelse, Søren Christiansen, bød velkommen til info- og dialogmøde med Vallensbæk Kommune tirsdag den 20. november, vidnede det store fremmøde – over 70 deltagere – om interessen for at høre om kranprojektet og måske ikke mindst: høre om kommunens planer fra Strandparken og Vallensbæk Havn. Blandt tilhørerne var naturligvis havnens indskydere godt repræsenteret, men også mange af havnens andre brugere og interessenter var mødt frem, bl.a. mange fra Vallensbæk Kano & Kajak Club.

Kranprojektet

Formanden startede med at give en status på kranprojektet (se vedhæftede præsentation: Vallensbæk Havn dialogmøde). Etableringen af fundamentet er netop gået i gang, og selv om det er tidligt at udstede garantier, er forventningen bestemt, at den nye stationære svingkran står klar, når søsætningen begynder til april 2019. Den anden gode melding er, at kranprojektet holder sig indenfor de økonomiske rammer, som blev besluttet af generalforsamlingen.

Kranen placeres direkte på søsætningskajens betonplade og kan håndtere både på op til 30 tons. Muligheden for at få monteret en mastekranarm har vi fravalgt, og i stedet valgt at renovere og forbedre den gule svingkran. Se detaljer og tekniske specifikationer i præsentationen.

Der var kommentarer og spørgsmål fra salen, som om muligt blev besvaret under mødet – bl.a.:

 • Skal fundamentet være så højt?
  Svar: Det er 0,7 m højt
 • Ønske om at montere stige ud foran kranen.
  Svar: Det kigger vi på.
 • Arbejdsflow bag kranen mht. højtryksspuling.
  Svar: Der skal helt sikkert gøres nogle erfaringer, og muligheden for at inddrage arealet fra servicekaj mod ishuset undersøges.

Blandt de spørgsmål, der ikke direkte relaterede sig til kranen, blev der spurgt til udskylning af bundmaling, når bådene højtrykspules på servicekajen. Det blev foreslået, at der etableres en pumpe i afløbet, som pumper vandet ud i kloaksystemet og ikke i havnebassinet. Havnebestyrelsen er opmærksom på problemet og der arbejdes på en løsning.

Det er planen, at rykke pullerterne ved VKKC’s klubhus rykkes frem, så de kommer til at stå ud for ishuset. Der blev udtrykt bekymring for, at det vil betyde sløjfning af for mange P-pladser.

En indskyder med plads på A-broen gjorde opmærksom på, at der var et problem med slibestøv fra både, der klargøres på servicekajen i løbet af sommeren. Der ønskes stærkere håndhævning af forbud mod slibning uden støvsuger – evt. at flytte bådene til en mere afsides placering – et ”slibehjørne”.

Kommunens visioner og planer

Herefter præsenterede borgmester Henrik Rasmussen og udviklings- og erhvervschef Kristine Klæbel kommunens planer og visioner for hele strandparkområdet og tanker omkring havnens udvikling. Kommunen udleverede en flyer med en masse billeder og tekst, der skitserer nogle af de forskellige ideer for udviklingen af græsarealet mellem Vallensbæk Strandvej og havnen, en badeanstalt og udbygning af havnen. Der ligger en kopi af kommunens præsentation og flyer på havnekontoret til gennemsyn.

Borgmesteren indbød til input, kommentarer og dialog under det ca. 45 minutter lange indlæg. Og der kom rigtig mange gode og positive input, men også enkelte indvendinger til kommunens tanker om at placere dele af badeanstalten på indersiden af molen. Blandt de andre emner, der blev spurgt ind til var de nye rørforinger under vejene, og svaret var, at de udbedres efter de aftalte specifikationer.

Der var stor og overvejende meget positiv interesse for kommunens tanker, som stadig er på idéplanet. Hvis man vil vide mere om baggrunden, kan man læse om kommunens udviklingsstrategi på www.vallensbaek.dk/udviklingsstrategi. I øvrigt benyttede borgmesteren lejligheden til at rose den professionelle bestyrelse, der sidder i Vallensbæk Havn

Generel dialog med bestyrelsen

Efter borgmesterens indlæg åbnede bestyrelsen for input og dialog. Tiden var noget fremskreden, så der var desværre ikke plads til så meget: Se et par punkter herunder.

Formanden sluttede mødet med en kort status på “Den lange plan” og en status på de “Prioriterede opgaver 1-3 år” (se præsentationen). Begge planer forløber rimeligt efter planen, omend der i 2018 har været en del fokus på kranprojektet og stativordning.

 • Fra den generelle dialog med bestyrelsen
  • Spørgsmål vedr. Rambølls vedligeholdelsesplan – især ændring af spunsvæggen på R-broen – fjernelse af hvert andet bræt. Der er problemer med meget søgræs, der sviner bådene til.
  • Spørgsmål til problemet med tangvending i centerhavnen.
  • En del spørgsmål til den nye mastekran og til den gule kran.
  • Ønske om GTL-diesel.
  • Ønske om, at havnen justerer brændstofpriserne mere i forhold til listeprisen.
  • Ønske om varmere LED-pærer på broerne.

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s