Du har tidligere her på hjemmesiden kunnet læse hovedpunkterne fra dialogmøde II mellem havnens bestyrelse og indskyderne: Klik her…

Her følger en uddybning plus bestyrelsens præsentation.

Formanden, Søren Christiansen, gennemgik formålet med de to dialogmøder:

Med input og ideer fra første dialogmøde, fremlægger bestyrelsen her forslag og oplæg til initiativer, tiltag, og mulige regel-/ vedtægtsændringer.

Der fremlægges også første oplæg til en langsigtet initiativ- og investeringsplan for Vallensbæk Havn.

Dagsordenen lød på punkterne:

 • Kran og bådhåndtering
 • Broer, pæle og landarealer
 • Frivillighed og arbejde
 • Vedtægter og regler
 • Den lange plan

 

Kran og bådhåndtering

En god nyhed: Efter første møde havde havn og bestyrelse indhentet en “second opinion” på mobilkranens sundhedstilstand hos Åkerbergs, som måler krøjekransens slør anderledes, og forventer at ville godkende kranen i 2018!

Se mere omkring overvejelserne i forbindelse med valg af ny kranløsning på hjemmesiden og i præsentationen med en samlet oversigt over fordele/ulemper og økonomi:

Dialogmøde - debat om fordele og ulemper

Dialogmøde - økonomisk overslag

Kommentarer fra salen:

– Man kunne betale bådhåndtering efter båden størrelse

– Der er et behov for at kunne løfte større både på over 20 ton i et serviceløft og tilbyde dem 2-3 dage til klargøring i et specielstativ på kajen, som havnen udlejer.

Der var umiddelbart størst opbakning til løsningen med en svingkran. Det vil medføre, at de sidste ca. 100 både på egne stativer også skal overgå til standardstativer, hvis de fremover skal betjenes af havnens udstyr.

På første dialogmøde blev bestyrelsen opfordret til at se på mulighederne for en billigere stativleje: Det har man gjort og fundet mulighed for praktisk talt at halvere den nuværende stativleje: fra 720 kr. til 320 kr. for 3 tons stativer, fra 942 kr. til 471 kr. for 6 tons stativer osv. Samtidig får bådejerne mulighed for at købe deres eget standardstativ i stedet for at leje det. Det vil ske under en række betingelser for at sikre kvalitet og håndterbarhed. Se side 23-26 i præsentationen.

Oversigt over priser og økonomi:

Dialogmøde - økonomi for system-stativ

Kommentarer fra salen:

– Trailere i havnen skal være synet, forsikret og mobile, gamle skrot trailere, der kun bruges til søsætning på havnen skal ikke være tilladt.

– Man kunne starte med at få tilbud på 100 stativer købt af indskyderne for at få bedre rabat.

– Brugen af egne stativer kunne fortsat fungere på havnen ved brug af ekstern vognmand til søsætning.

– En indskyder foreslår pakkeløsning med stativer inkluderet i kontingentet.

 

Broer, pæle og landarealer

Som supplement til Rambøll-undersøgelsen af broernes tilstand omtalt på første dialogmøde er der gennemført en dykkerundersøgelse af pæle og broer.

Den overordnede konklusion er, at pælene er i fin stand, og der ingen grund er til at gøre yderligere.

Et gennemgående problem på næsten alle broer er afstivningskrydsene, der lider under knækkede bolte og råd i træet.

Bølgevæggene er hærgede og trænger til en gennemgang. Brædderne sidder løst i bunden og trænger til en udskiftning.

De fleste vedligeholdelses-opgaver på broerne vurderes at kunne udføres af havnen eller frivillige.

Kommentarer fra salen:

En indskyder mener, at der bør værnes om ædeltræerne, og at vi skal passe bedre på det unikke grønne miljø i Vallensbæk Havn.

 

Frivillighed og arbejde

På første møde kom der forslag om at (gen)indføre tvungen arbejdsindsats på havnen i en eller anden form, først og fremmest for at undgå alt for drastiske stigninger i havnekontingentet i de kommende år og for at styrke fællesskabet.

Bestyrelsen har undersøgt, hvordan man gør i andre lystbådehavne, og foreslår en “light” løsning, hvor indskyderne lægger 10 timers arbejde om året på havnen, alternativt køber sig fri ved at betale 1.500 kr.

Der vil blive tale om at byde ind på en række opgaver, som havnen tilrettelægger og sørger for materialer/værktøj/redskaber til.

Kort sagt: Formålet er at holde kontingentet nede og havnens tilstand oppe!

 

Vedtægter og regler

Der arbejdes på en oprydning:

 • Indbyrdes modstridende regler skal luges ud
 • Fokus på at gøre det fleksibelt og praktisk for både brugere og administration
 • Forberede evt. ændringer i bådhåndtering
 • standardkontrakten arbejdes der med revision af ventelisteregler – med større vægt på anciennitet som indskyder; præcisering af ansvar ved håndtering og placering af både, uden at ejeren er til stede; re-definition af pladsbredder og endelig skrives det ind i standardkontrakten, at de blå elkabler gælder for alle – i dag er pladskategori 0, 1 og 2 undtaget ordningen.
 • Masteskurreglementet reguleres, så man fortsat betaler depositum for en plads. Det skal være muligt at udleje ledige pladsers til andre, fx når båden står på land med mast på. Reglerne for, hvad der må lægges på hylden gøres mindre restriktive.

 

Prioriterede opgaver de næste 1-3 år

En stjerne (*) viser, at opgaven kunne løses som frivilligt arbejde af havnens indskydere.

Renovering, vedligehold og levetidsforlængelse af bådebroer

 • * Gennemgang og reparation af brædder, kantlister og skridsikring (årligt)
 • * Gennemgang og montering/fastgørelse af inddækninger på pæletoppe (årligt)
 • * Gennemgang og etablering af nye samlinger
 • Fundament ved landfæste repareres/reetableres
 • Udbedring af bølgeskærm
 • * Udbedring af defekt træ og bolte under brodække (kryds, hammer osv.)
 • Lokale betonreparationer
 • Reetablering af stensætning
 • Reetablering/sikring af stenkastning
 • * Udskiftning af redningsstiger
 • Gennemgang af HFI-anlæg (årligt)
 • Udskiftning af el-standere og vandtilslutning (ca. 15-20 stk. årligt)
 • Gennemgang og reparation af spuns/katode-beskyttelse.

Gennemgang og vedligehold af havnens bygninger, landområder og havnebassin

 • * Udskiftning af defekt træ(årligt)
 • Gennemgang og udskiftning af lyskilder til LED
 • * Malerarbejde (årligt)
 • * Beskæring af træer og øvrig beplantning. (årligt)
 • Afretning og tilpasning af landområder
 • Reparation af havnens vejbelægning
 • Uddybning ved indsejling og bådbroer

El-installationer på landområder

 • Udskiftning af ældre el-tavler
 • Udskiftning af sti-belysning (LED)
 • Gennemgang af HFI-anlæg(årligt)

 

Den lange plan

Mødet sluttede med en gennemgang af planerne på lang sigt:

Dialogmøde - den lange plan

Generalforsamling

Havnen afholder generalforsamling mandag den 19. marts kl. 18 i VSK’s klubhus, hvor bestyrelsen bl.a. vil forelægge forslag til kranløsning, frivilligt arbejde og diverse ændringer til vedtægter og reglementer.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s