Onsdag den 24. januar havde havnebestyrelsen indbudt til det andet dialogmøde, hvor der blev fulgt op på de forslag, som var kommet frem på det første møde den 15. november 2017.

Der følger et fyldigere referat fra mødet senere. Her fokuserer vi på et par af de forslag, som der syntes at være bred opbakning til blandt de ca. 40 indskydere, der var mødt frem, selv om det danske håndboldshold spillede EM-kamp denne aften. (De klarede sig heldigvis fint uden vores hjælp!)

Kran & standardstativer

Bestyrelsen og havnefogeden havde undersøgt forskellige muligheder siden første møde.

Kort sagt: Den nuværende, 50 år gamle mobilkran kan muligvis repareres nok til, at den formentlig vil kunne godkendes til at håndtere i hvert fald forårets søsætninger. Men debatten i løbet af aftenen viste, at der var mest stemning for at bruge færrest muligt penge på reparationer af kranen og i stedet hurtigst muligt få implementeret en anden løsning. Se nedenfor.

Efter en gennemgang af muligheder – og priser – på ny mobilkran, brugt mobilkran, travelift og indlejet vognmand var det ret klart, at en svingkran både funktionelt, økonomisk og tidsmæssigt i forhold til anskaffelse og installation var den løsning, der syntes at være bredest tilslutning blandt de fremmødte indskydere, selv om det betyder, at havnen kun vil kunne tilbyde at land- og søsætte fra standardstativer.

Billede4Fortsat vedligeholdelse af den nuværende mobilkran er i praksis ikke en reel mulighed – i de seneste 10 år har vi brugt omkring 120.000 i snit om året på at vedligeholde den. Et skøn fra Kielse Scandinavia siger, at vi skal regne med 500.000-600.000 kr. på kort sigt. Der er p.t. ingen brugte kraner af egnet type til salg i Danmark – nærmeste befinder sig i USA og koster 2–3 millioner kroner. En ny mobilkran koster – afhængig af bl.a. løfteevne – fra 4,6 mio. kr.

Billede6En travelift kræver et større anlæg på land og koster derfor 4–6 mio. kr. i etableringsomkostninger. Den vil også udfordre en effektiv udnyttelse af vores knappe landarealer, da den kræver større afstand mellem bådene.

 

En stationær svingkran koster 1,9 mio. kr. til nominelt 30 tons løft, den har en forventet levetid på 50 år, og ikke mindst er de årlige omkostninger

Billede5

til vedligeholdelse og drift lave i sammenligning med især en mobilkran (driften af den nuværende kran koster 20.000 kr./år i diesel). Den er med andre ord også et miljømæssigt godt valg. En svingkran har endvidere den fordel, at den kan leveres med det samme og kan installeres i løbet af 3-4 måneder.

Hvis vi vælger en svingkran, sådan som der sporedes en bred opbakning til på dialogmødet, medfører det, at de sidste ca. 100 både på egne stativer skal overgå til standardstativer, hvis de fremover skal betjenes af havnens udstyr.

Halvering af stativlejen

Derfor havde bestyrelsen undersøgt forskellige muligheder og kunne præsentere et forslag, hvor den årlige stativleje praktisk talt halveres – fra 720 kr. til 320 kr. for 3 tons stativer, fra 942 kr. til 471 kr. for 6 tons stativer osv. Samtidig får bådejerne mulighed for at købe deres eget standardstativ i stedet for at leje det. Det vil ske under en række betingelser for at sikre kvalitet og håndterbarhed.

Ret & pligt

På første møde kom der forslag om at (gen)indføre tvungen arbejdsindsats på havnen i en eller anden form, først og fremmest for at undgå alt for drastiske stigninger i havnekontingentet i de kommende år (se Fra dialogmødet: Udfordringer og forslag på hjemmesiden om det forventede behov for investeringer i havnen) og styrke fællesskabet og ejerskabet. Bestyrelsen havde undersøgt, hvordan man gør i andre lystbådehavne, og foreslår en “light” løsning, hvor indskyderne lægger 10 timers arbejde om året på havnen, alternativt køber sig fri ved at betale 1.500 kr. Der vil blive tale om at byde ind på en række opgaver, som havnen tilrettelægger og sørger for materialer/værktøj/redskaber til.

Generalforsamling 19. marts

Årets generalforsamling afholdes mandag den 19. marts kl. 18 i VSK’s klubhus oven over Restaurant Krabben. På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremlægge ovenstående forslag og en række forslag til ændring af vedtægter og regler.

Deltagelse på generalforsamlingen i år kan varmt anbefales!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s