Efter sag indbragt af havneindskyder John Villers er havnebestyrelsen blevet opmærksom på, at vi i en periode har opkrævet en engangsafgift for brug af mastehuset og ikke som tidligere et depositum. Denne fejl har betydet, at der i stedet for et depositum har været opkrævet et engangsgebyr, som ikke tilbagebetales.

Ved gennemgang af tidligere bestyrelses- og generalforsamlingsreferater er det konstateret, at der er blevet begået en procedurefejl vedrørende en ændring af mastereglementet. Det kan nemlig ikke konstateres via referater m.v., at denne ændring fra depositum til fast beløb er godkendt på en generalforsamling.

Bestyrelsen har derfor besluttet at annullerer bestemmelsen om, at der skal betales en engangsafgift for en plads i mastehuset. Med denne beslutning udgår de to ugyldige ændringer/tilføjelser, der regelstridigt er blevet skrevet ind i mastereglementet, og som har følgende ordlyd: Efter 1/1 2008 betaler nye brugere en engangsafgift for brug af mastehuse” og ”Godkendt på S/I Vallensbæk Havns ordinære generalforsamling den 7/3 2012”.

Tillige udgår de ændringer i takstregulativet, som har følgende ordlyd: ”Engangsafgift pr. mast 800 og engangsafgift pr. bom 200”.

Den ugyldige ændring i takstregulativet erstattes med den oprindelige og gyldige tekst fra før den 1/1 2008 med følgende ordlyd: ”Depositum pr. påbegyndt meter mast kr. 50. Depositum pr. påbegyndt meter bom kr. 25”.

Som en konsekvens af den konstaterede procedurefejl vil de brugere, der uberettiget er blevet opkrævet en engangsafgift, få dette beløb refunderet. I stedet skal disse og kommende brugere af mastehuset indbetale et depositum efter de takster i takstregulativet, som var gældende før den 1/1 2008, og som efter denne beslutning igen er gældende.

Hvordan skal det så foregå?

Alle berørte indskydere bliver kontaktet af havnekontoret via mail med besked om, at deres betaling til masthuset skal ændres fra et fast beløb til et depositum samt tidspunktet for, hvornår havnekontoret er klar til at håndtere justeringen.

Ændringen skal ske ved fremmøde på havnekontoret medbringende oplysning om længde på mast og bom, som er placeret i mastehuset.

Husk havnekontorets begrænsede åbningstid i vinterperioden.

Herefter vil beløbet blive justeret med en merbetaling eller tilbagebetaling i henhold til ovenstående ændrede tekst i mastereglementet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s