Et halvt hundrede indskydere var mødt op i Egholmskolens festsal den 15. november til det første af de to dialogmøder om havnens fremtid. Formand for bestyrelsen, Søren Bo Christiansen, bød velkommen.

På det første dialogmøde gjaldt det input fra indskyderne. På møde nr. 2, den 24. januar, kommer bestyrelsen med konkrete forslag og planer for Vallensbæk Havns udvikling på kort og langt sigt. (Læg datoen i kalenderen med det samme – der er plads til flere deltagere, end der mødte op til det første møde!)

Du kan se dagsorden og præsentation her …

Med mødet ønskede bestyrelsen at få input og ideer fra havnens indskydere og give mulighed og bedre tid end på generalforsamlingen til at tale om de emner, som optager os alle.

Kranen

Formanden indledte med at fortælle om den rapport om havnekranens tilstand, som bestyrelsen havde bestilt og netop modtaget. Meget kort fortalt vil kranen ikke blive godkendt ved næste inspektion, hvis den ikke repareres/renoveres for omkring 500.000 kr.

Se separat artikel her på hjemmeside om kranens tilstand.

 Forslag fra salen

KRAN

 • Stationær kran – giver mindre slid på kørevejene
 • Travelift ved gammelt slæbested

STATIVER

 • Fast kran og standardstativer til alle. Prisen ned på det halve, så alle vil være med
 • Stativleje sættes ned
 • Afskrivning af stativerne over en længere årrække
 • Indskydere skal kunne købe deres eget standardstativ
 • Udarbejdelse af separat regnskab for stativerne. De to beddingsvogne samt Kermit skal med under stativregnskabet
 • Find leverandør med billigere stativer

Broerne

Rambøll har udarbejdet en rapport om broernes tilstand med en oversigt over behov for reparationer og en plan for vedligeholdelse. Rapporten omfatter kun forhold omkring broerne – ikke kranen, havnens øvrige infrastruktur og anlæg som el, vand og landarealer.

Du kan læse hele rapporten her …

OBS! Inden du evt. vælger at printe den ud, skal du være opmærksom på, at den er på 302 sider i farver. Den ligger også til gennemsyn på havnekontoret.

Rapporten indeholder et estimeret langtidsbudget 2017-2026 med omkostninger pr. år. Se herunder.

Langtidsbudget for havnen

Som det fremgår af grafen, venter der os meget store udgifter, specielt i sidste del af perioden.

 Forslag fra salen

 • Skridsikring af nedgang til broerne (det skrånende stykke), ofte meget glat. Forskellige løsninger blev foreslået
 • Mere lys på broerne
 • Start renovering af broerne nu og tag dem en for en fremfor på én gang
 • Overvej flydebroer – også pga. klimaændringer
 • Porte ved udgangen til broerne – evt. med chiplås
 • Videoovervågning ved udgang til broerne
 • Bådene bliver større og større. Justering af pladsstørrelserne – kan bl.a. lade sig gøre ved flydebroer med Y-bomme
 • Behandling af skrånende nedgange til broerne med algedræber
 • Mere synlige redningsstiger

Økonomi

Formanden kunne fortælle, at 19 indskydere p.t. skyldte havnen ca. 200.000 kr., selv om beløbet lige er nedbragt fra 400.000 kr. ved en målrettet indsats – den fortsætter!

Havnen har generelt en fornuftig driftsøkonomi med et forventet resultat for 2017 på ca. 450.000 kr., alternativt ca. 200.000 kr. afhængig af, hvor vi ender med tabet på debitorer. Den forventede likviditet ved årets udgang vil være ca. 1,8 millioner kroner. Spørgsmålet er se, hvordan en 5-10-15 års investeringsplan ser ud? Det arbejder bestyrelsen på.

De helt store udfordringer her og nu er at få fundet en løsning på kran-situationen inden forårets søsætning, og hvad der skal gøres ved broerne.

 Forslag fra salen

 • Opsparing til de kommende store udgiftsår
 • Inddriv restancer personligt hos skyldnerne på deres hjemmeadresser
 • Opdeling af betaling af kontingentet op i månedsvise eller kvartalsvise rater
 • Indskyderne udfører arbejde på havnen et antal timer om året for at bidrage til havnens økonomi
 • Betaling, hvis folk ikke møder op til en bestilt krantid

Orden og regler (adfærd)

Sammen med tilstandsrapporten om kranen gav Rambølls rapport anledning til mange kommentarer og spørgsmål. Flere var inde på, om vi skulle overveje at genindføre ordningen, hvor indskyderne yder en arbejdsindsats i et eller andet omfang på havnen hvert år, både af hensyn til havnens samlede økonomi og for at (gen)skabe noget fællesskab og sammenhold blandt bådejerne. I sin tid byggede indskyderne selv broerne som en del af de 80 timers arbejde, der var krav for at have bådplads i havnen.

Der var opbakning til dette forslag fra flere sider i salen, og bestyrelsen tager det med i deres overvejelser, som skal udmønte sig i en samlet plan for havnens udvikling.

 Forslag fra salen

 • Vi skal styrke korpsånden blandt indskyderne
 • Mere fælles indsats og frivilligt arbejde
 • Mere frivillig arbejdskraft (arbejdsdage), også for at styrke fællesskabet og tage ejerskab til havnen
 • Genindføre ryd-op-dage
 • Oprettelse af en gruppe frivillige til fx beskæring o.lign. opgaver
 • Dialog med kommunen: Opfordring til indskyderne: Vær positiv overfor kommunens planer. Vi møder stor velvilje hos dem. Lad os få mindre fokus på os-os og mere på, hvordan vi kan samarbejde med kommunen
 • Behov for ændret adfærd: Nogle indskydere melder ikke fra til optagning osv.
 • Oprydning: Fjernelse af gamle og/forladte både
 • Genindføre i vedtægterne, at alle både skal være i vandet senest 15/6 (for at undgå misligholdte både på land i flere år)
 • De der bor ulovligt i deres både skal ud
 • Håndhævelse af fartgrænsen på 3 knob i centerhavnen

Andet

 Forslag fra salen

 • Når kommunen skal bygge badeanstalt, kan det være, at der skal bortskaffes materiale. Dette kunne måske anvendes til opfyldning for at få mere landareal
 • Stort telt, hvor bådene kan repareres/vedligeholdes i tørvejr
 • Introvejledning til nye indskydere i havnen på hjemmesiden
 • Arealnumrene på landpladserne renoveres
 • Baderum og toilettet trænger til en renovering

Der var en meget positiv stemning under mødet, som sluttede kl. 21.30 med, at formanden takkede for input.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s