Kontaktinformation
Kontor åbningstider fra 15/9-2017:

Mandag og tirsdag kl. 9-16
Onsdag kl. 12-16
Torsdag og fredag kl. 9-16

Telefon:
Fax:
43 54 35 75
43 54 06 07

Mail adresse
havnekontor@vallensbaekhavn.dk

Ved pludselig opstået problem – strømsvigt m.v. kontakt havnefogeden på mail:
havnefoged@vallensbaekhavn.dk

Havnefoged Per Møller Sørensen
Tel. 30 54 07 05
havnefoged@vallensbaekhavn.dk

Havnesekretær Heidi Kondrup
Rasmussen mobil 60 15 68 05

Adresse:
Vallensbæk Havnevej
2665 Vallensbæk Strand

Adgangssystem Fjernbetjening klik her

 Havnebestyrelsen
Havnebestyrelsen

Referater fra Bestyrelses møder

Referater fra Generalforsamlinger

Forretningsorden
 Pladsoversigt
Pladsoversigt
Havnesekretær
Heidi Kondrup Rasmussen
Havnefoged
Per Møller Sørensen
Havneassistent
Jens Willeberg
 Reglementer
Havnevedtægter

Havnereglement

Takstregulativ 2017
Mastereglement

Grejhusreglement

Havneværkstedet

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne www.retsinformation.dk/

Lejekontraktvilkår stativsystem

Standard Kontraktvilkår

Læs politivedtægten for speedbådssejlads
i Køge Bugt Strandpark klik her

 Kranen

Kranen kører kun med både op til max. 6 tons. Både over 6 tons vil blive løftet over i et af havnens stativer og kørt til søsætningskajen.

 Information

Hjertestarteren
er placeret
i indgangen til
havnekontoret.

Udlån af cykler ved henvendelse på havnekontoret i åbningtiden. Depositum 50 kr. Der er 12 cykler til rådighed.

Hvordan finder jeg havnen fra
land? klik her - Eller på GoogleMaps

Nyt m. rettelser Havnekort i A4

Lystfartøjer med toilet

Bank:
Havnens kontonummer:
2217 - 5130 030 071

 Havneplads

Registrering / Overdragelse
PDF fil eller Word fil


Sidste opdatering tor 21. sep 2017