Havneværkstedet Vallensbæk Havn

Havneværkstedet finder du for enden af gummibådsgaragen overfor Juniorhuset. Havneværkstedet er bygget af Gråsælerne og åbnet i foråret 2006.
Der er opstillet arbejdsbord, skruestik, høvlebænk, søjleboremaskine m.v og der er forskelligt håndværktøj til rådighed. Det koster ikke noget at benytte havneværkstedet. Du skal selv passe på det og du skal følge nogle få enkle regler.

Adgang.
Der er hængelås på døren. Den låses op med den samme nøgle, som du bruger til masteskur, kran, jolleplads mv. Har du ikke en nøgle, så få en på havnekontoret. Den koster 150 kr. Du skal låse, når du går - og hver gang.

Brug.
Der må arbejdes i træ og metal og glasfiber og der må saves, bores, høvles, skæres, slibes, males, klistres, limes etc. Arbejdsmiljøreglerne skal overholdes.

Ansvar og sikkerhed
Du arbejder på eget ansvar i havneværkstedet. Du skal bruge beskyttelsesbriller når du bruger slibesten, især den med stålbørste, den er farlig når den smider børsterne.

Lån af værktøj
Du må godt låne værktøjet og bruge det i din båd - men det skal være tilbage og på plads i havneværkstedet senest samme aften.

Oprydning
Du skal rydde op efter dig. Fjern spåner, stumper, bøtter, klude etc. Brug affaldsrummene og miljøhuset.

Oplag
Værkstedet er et værksted og ikke et lagerrum. Efterlader du gods, materialer, forbrugsstoffer eller dyrebare reservedele, skal du ikke regne med at se dem igen.

Værktøj
Har du godt brugbart værktøj, du ikke længere har brug for - så giv det til Havneværkstedet.

Havnefogeden