Havnekort

Fartbegrænsning 3 knob Også i centerhavn.

Besejling

Opmærksomheden henledes på, at bundgarnsstader strækker sig indtil 4 sm ud fra kysten.

Fyr
Fyret på den S-lige dækmole viser rødt blink og lyser i pejlinger fra 060°-338°. Dybden i indsejlingen er 3,0 m.
Centerhavn 4 meter.

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. E-lig og SE-lig kuling/ storm kan give indtil 0,7 m højvande og W-lig og NW-lig kuling/storm indtil 0,6 m lavvande.

Anduvning:

Kan anløbes dag og nat.

W-kompasafmærkning (YBY) på 55 grader 33.27´N- 12 grader 27,05´E og rød stumptønde på 55 grader 32.87´N-12 grader 26,36´E er yderste afmærkning i sejlergaden, der viser indsejlingen mellem bundgarnsstaderne.